Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for Mat- og turglede

 

Behandlingsansvarlig:

Bente Fekene er på vegne av Mat- og turglede behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres:

Følgende personopplysninger lagres om kunder; navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjønn.

 

Formål med behandlingen:

Opplysningene behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Opplysningene benyttes for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.

 

Grunnlaget for behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og kjønn benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.

 

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon.

 

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger. Personopplysningene du har avgitt lagres i forbindelse med ditt kjøp.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

  

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til:

Mat- og turglede v/Bente Fekene

post@matogturglede.no